A što se ljubavi tiče, kroz sitnice ćeš saznati ima li je ili je nema.

(Source: odnakitajenosilajedinooci, via iovoljetojacekacute)